Skipaskoðanir

Hægt er að panta skipaskoðun bæði símleiðis (virka daga 8-16) og með tölvupósti. Einnig er hægt að óska eftir síþjónustu um skipaskoðun og er þá séð til þess að viðkomandi bátar séu skoðaðir á réttum tíma án sérstakra beiðna hverju sinni frá eiganda. Símanúmer okkar og póstföng eru þessi:

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. er í síma 860 8378 (tæknistjóri og skoðunarmaður).
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. er í síma 860 8379 (skoðunarmaður).
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. er í síma 865 1490 (skoðunarmaður).
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. er í síma 895 3102 (skoðunarmaður).
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. er í síma 895 3103 (skoðunarmaður).
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. er í síma 860 8377 (skoðunarmaður).

 

Umfang skoðana

Skipaskoðunarsvið Frumherja hf. er faggilt skoðunarstofa af A-gerð. Stofan er því hæf til að annast eftirfarandi skoðanir á skipum og bátum í umboði Samgöngustofu (áður Siglingastofnunar Íslands);

 • Búnaðarskoðun.
 • Vélskoðun.
 • Bolskoðun tré, plast og stál.
 • Rafmagnsskoðun.
 • Skoðun á öxli og stýri.
 • Eftirlit með nýsmíði.
 • Eftirlit með breytingum.
 • Eftirlit með viðgerðum.
 • Tjónaskoðun.
 • Þykktarmæling.
 • Fjarskiptaskoðun.
 • Skoðun brunaviðvörunarkerfa og búnaðar.

 

Skoðunarferill

Skoðunarferillinn byrjar á upphafsskoðun á nýjum skipum. Eftir það hefst 4 ára skoðunarferill;

 • Eftir 1. ár - Aðalskoðun á búnaði allra skipa. Bolskoðun tréskipa.
 • Eftir 2. ár - Aðalskoðun á búnaði og vél allra skipa. Milliskoðun á bol, öxli og rafmagni allra skipa.
 • Eftir 3. ár - Aðalskoðun á búnaði allra skipa. Bolskoðun tréskipa
 • Eftir 4. ár - Aðalskoðun á búnaði, vél, öxli, rafmagni og bol allra skipa.
 • Sé niðurstaða aðalskoðunar “2” felur það í sér endurskoðun innan allt að 3ja mánaða.

Jafnframt er kveðið á um sveigjanleika í skoðunum þannig að skoðun getur farið fram á tímabilinu 3 mánuðum fyrir til 3 mánuðum eftir áætlaðan skoðunardag.

 

Eftirlit með skoðunarstofunum

Skipaskoðunarstofa Frumherja eru undir eftirliti Samgöngustofu, Póst- og fjarskiptastofnunar og faggildingarsviðs Einkaleyfastofu. Hún er faggilt samkvæmt staðlinum ÍST EN ISO/IEC 17020:2012 en honum er fyrst og fremst ætlað að tryggja sjálfstæði, hlutleysi, ráðvendni og hæfni skoðunarstofunnar. Faggildingarsvið Einkaleyfastofu heimsækir skoðunarstofuna árlega og gerir úttekt á gæðakerfi hennar og hæfni skoðunarmanns. Samgöngustofa (áður Siglingastofnun Íslands) er faggildingaraðilanum til aðstoðar við úttekt á skoðunarmanni auk þess sem eftirlitsmenn hennar fara í samanburðarskoðanir til að fylgjast með hvort skoðunarmenn skoðunarstofunnar séu að framkvæma skoðanir sínar samkvæmt settum kröfum.

 

 

2017-12-18 05:00:17