Fasteignakaup eru stór ákvörðun

Söluskoðun fasteigna miðar að því að draga fram galla sem auðveldlega gætu yfirsést. Markmiðið með skoðuninni er að finna og skrá skemmdir og galla sem geta haft veruleg áhrif á verðmat, sölu og bótarétt. Söluskoðun dregur einnig verulega úr hættu á málaferlum á milli kaupenda og seljenda og gerir þannig öll fasteignaviðskipti öruggari.

Íbúðarkaup eru oftast stærstu fjárfestingar sem fólk ræðst í og því ekki að undra að fasteignaskoðanir njóti mikilla vinsælda. Gallar og skemmdir geta haft í för með sér mikinn og ófyrirséðan kostnað. Leigjendur jafnt sem kaupendur nýta sér þessa þjónustu en einnig hefur færst í vöxt að leigusalar og seljendur láti ástandsskoða eignir fyrir útleigu og sölu. Sölu- og/eða ástandsskoðun er hagkvæm leið til að fá gott yfirlit yfir eignina og auðveldar ákvörðun um fasteignakaup auk þess sem kaup- og leigusamningar verða faglegri og minni hætta skapast á ágreiningi. Algengt er að í kauptilboðum sé gerður fyrirvari um að fasteignaskoðun fari fram áður en endanleg ákvörðun um kaup er tekin.

Hægt er að fá nánari upplýsingar í síma 570 9000 eða senda tölvupóst á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vinsamlegast látið nafn, símanúmer og heimilisfang á skoðunarstað fylgja fyrirspurn/beiðni um skoðun í tölvupósti, auk óskadagsetningu skoðunar.

Hvernig fer skoðun fram?

Söluskoðun er framkvæmd eftir ákveðnu skoðunarferli svo minni hætta er á að eitthvað gleymist. Byggt er á sjónskoðun og myndatöku og ástand eigna metið að innan- og utanverðu. Mælitæki eru ekki notuð við söluskoðun. Leitað er að hverju því sem gæti talist til skemmda eða galla eða valdið gæti verulegri kostnaðaraukningu fyrir kaupanda.  Skoðun íbúðarhúsnæðis tekur um tvær klukkustundir á skoðunarstað. Skoðunarmaður skilar síðan söluskoðunarskýrslu sem inniheldur almennar upplýsingar um eignina auk athugasemda og ljósmynda.  Drónar eru nýttir við skoðun á háum byggingum og á þökum en einnig nýtast drónar vel þar sem erfitt er að komast að. Flygildin eða drónarnir eru góð viðbót og auðvelt er að skoða tiltekin svæði sérstaklega vel með tækjunum.

Athugið! Í hefðbundinni söluskoðun eru eftirtaldir þættir ekki kannaðir: Raflagnir, neysluvatnslagnir, fráveitulagnir, dren og þak (nema frá götu). Ekki er skoðað undir gólfefni, bak við þiljur, inn í veggi eða á bak við innréttingar og hreinlætistæki s.s. baðkör og sturtubotna.

Hægt er að biðja sérstaklega um skoðun á þaki, rakamælingar, hitamyndatökur eða sýnatökur. Slík þjónusta er þá framkvæmd í framhaldi af söluskoðun á tímagjaldi samkvæmt verðskrá.

Fyrirvarar

Söluskoðunarskýrsla er byggð á þeim gögnum og upplýsingum sem vísað er til. Þær niðurstöður og ályktanir sem fram eru settar í söluskoðunarskýrslunni byggjast á því að þau gögn og þær upplýsingar sem skýrslan grundvallast á séu fullnægjandi og réttar. Söluskoðunarskýrsla á einvörðungu við um það andlag sem skýrslan fjallar um. Ekki er rétt að byggja á efni skýrslunnar einnar og sér við ákvarðanatöku um kaup á fasteign. Söluskoðunarskýrslu má ekki nota í öðrum tilgangi en í tengslum við framangreint. Í samræmi við skilmála Frumherja hf. takmarkast öll hugsanleg skaðabótaábyrgð félagsins og starfsmanna þess við fjárhæð sem nemur að hámarki heildarþóknun Frumherja vegna söluskoðunarskýrslunnar.

 

 

2021-01-16 06:37:21