Frumherji er umboðsaðili orkusölumæla fyrir Kamstrup í Danmörku og býður upp á leigu eða sölu á snjallmælum fyrir rafmagn og fyrir heitt og kalt vatn.

Leiga á mælum

Frumherji býður orkuveitum þann kost að leigja snjallmæla frá Kamstrup til mælingar á heitu og köldu vatni eða rafmagni og býður jafnframt upp á þjónustu við gagnavinnslu í tengslum við álestur.

Boðið er upp á mæla af öllum stærðum og gerðum fyrir raforku (einfasa, þrífasa og afl), heitt vatn (30-160°C) og kalt vatn (0-30°C). Mælitækni fleygir fram og sífellt eru gerðar auknar kröfur til nákvæmni, mælifræðilegra eiginleika þeirra, tengingu hússtjórnarkerfa við mælitæki og aðgengi að mælingum (álestrum). Frumherji fylgist vel með þróuninni og getur boðið þær lausnir sem nauðsynlegar eru í samstarfi við birgja sem er í hópi stærstu mæliframleiðenda heims.

Þegar um leigu á mælitækjum er að ræða þá á Frumherji mælitækin og fylgibúnað og leigir út til orkuveitna og annarra viðskiptavina sem þess óska. Jafnframt er boðið upp á umsjón mælasafnsins þ.e. Frumherji tekur að sér að viðhalda mælifræðilegum eiginleikum mælanna með skipulagningu reglubundinna úrtaksprófana þar sem gildandi reglum er fylgt. Alla jafna útvegar Frumherji mælitækin og fylgibúnað þeirra og veiturnar sjá sjálfar um uppsetningu og niðurtekt mæla á veitustað.

 

Ávinningur samstarfs

  • Hlutlaus aðili sinnir mælingum þ.e. hefur engan hag af niðurstöðu mælinga. Hlutlaus aðili útrýmir álitamálum um mælingu.
  • Gerðar eru auknar kröfur um mælieiginleika og auðveldara er fyrir sérhæfðan þjónustuaðila að fylgjast með öllum þáttum þjónustunnar.
  • Sérhæfð þjónusta fyrir orkuveitur.
  • Engin fjárbinding í búnaði, fjármagnskostnaður því enginn.
  • Mánaðarleg leiga, samningsbundin til margra ára, kostnaður því þekktur í fjárhagsáætlanagerð.

 

Mælifræðilegir eiginleikar

Sölumælar hafa takmarkaðan líftíma og er hann breytilegur eftir gerð mælitækis og útfærslu. Mælar bila yfirleitt á kostnað veitunnar, þ.e. fara að mæla minni notkun en raunnotkun er, og því er mikilvægt að nákvæmni mælinga sé sem best.

Tvær leiðir eru til að viðhalda nákvæmni mælinga, annars vegar að skipta mælitækjum út eftir ákveðinn tíma eða fylgjast með þeim með reglubundnum úrtaksprófunum. Fyrri leiðin er yfirleitt mjög kostnaðarsöm og því er eini raunhæfi kosturinn að skilgreina ákveðið tölfræðilegt eftirlit og ná í úrtak úr söfnum með reglubundnum hætti og prófa hjá faggiltri prófunarstofu. Sé nákvæmni innan skilgreindra marka má framlengja líftíma mælasafnsins og taka svo úrtak nokkrum árum seinna.

Ákveðnar kröfur gilda um mælasöfn, þ.e. hvaða mælum má safna saman í hóp. Þeir verða að hafa sömu mælifræðilegu eiginleikana, vera framleiddir á sama tíma (innan þriggja ára tímabils), umhverfisaðstæður þurfa að vera sambærilegar og gæði miðilsins samskonar (raforku- og vatnsgæði). Þessar upplýsingar þarf að skrá og viðhalda upplýsingunum til að geta skilgreint úrtaksmæla vegna framlengingar gildistíma.

Orkumælasala

Frumherji selur mæla til veitna samhliða mælaleigunni og er einn stærsti söluaðili orkusölumæla hérlendis. Sala fer fram í gegnum útboð, sérpantanir eða beint af lager. Megin áhersla er lögð á snjallmæla frá Kamstrup (rafeindamælar fyrir heitt og kalt vatn og fyrir rafmagn). Afhendingartími er um tveir mánuðir frá pöntun.

Fjarálestur

Frumherji býður upp á fjarálestrarkerfi fyrir bæði rafmagns- og vatnsrennslismælingar. Með slíkum búnaði er ekki lengur þörf á að komast að mælitækinu sjálfu til að lesa stöðuna og hægt er að fá álestra eins oft og þörf er á, þess vegna nokkrum sinnum á dag.

Fjarálestrarbúnaður er enn í talsverðri þróun hjá mælaframleiðendum og engin ein lausn ráðandi. Í einhverjum tilfellum er þörf á því að endurnýja þá mæla sem nú þegar eru í notkun til að geta tengt fjarálestrarbúnaðinn við þótt margir mælaframleiðendur hafi fyrir nokkrum árum farið að útbúa mælitæki sín þannig að hægt væri að tengja þau við fjarálestrarbúnað. Við uppsetningu fjarálestrarkerfis verður því að horfa til mælasafnsins hverju sinni og óska um tíðni álestra.

Fjarálestrarbúnaður getur verið tvennskonar, grenndarálestrarbúnaður (READy) eða hringibúnaður. Við notkun grenndarálestrarbúnaðar eru litlir sendar tengdir við mælana sem draga nokkra tugi eða hundruði metra. Við grenndarálestur í READy kerfinu er notast við app sem sett er upp í snjallsíma eða spjaldtölvu og loftnet sem fest er á bílinn með segli en til viðbótar er hægt að nota færanlegar safnvélar eða fastar safnstöðvar. Við notkun hringibúnaðar eru hringieiningar tengdar við mælana sem gerir þeim mögulegt að hringja inn í gagnagrunn og tilkynna inn mælisstöðuna.

Þegar um fáa mæla er að ræða (nokkur hundruð), eða þeir eru dreifðir (t.d. sumarbústaðir), er hagkvæmasta lausnin að vera með grenndarálestur með appi í síma/spjaldtölvu. Þegar þéttleiki mæla er orðinn meiri (á afmörkuðum svæðum í þéttbýli) getur notkun safnvéla eða safnstöðva verið fýsilegur kostur. Hringibúnaður nýtist vel ef safna þarf álestrum daglega eða jafnvel oft á dag, einnig þar sem aðstæður eru erfiðar til álesturs einstakra mæla.

Noti veitan grenndarálestur sér veitan um að sækja álesturinn og sendir álestrargögnin til Frumherja til vinnslu. Frumherji safnar álestrum úr fjarálestrarbúnaði inn í gagnagrunna og skilar þeim svo til viðkomandi veitu á því formi sem óskað er.

 

READy álestrarkerfið – ítarefni á ensku.

Staðsetning - Einhella

Bóka tíma í einstaklings- eða túlkapróf

Til þess að bóka tíma í einstaklings- eða túlkapróf þarf að fylla út formið hér að neðan. Haft verður samband við þig með næsta lausa tíma.

Einstaklings- eða túlkapróf

Samskipti kunna að vera vistuð í gagnagrunni okkar. Sjá nánar um meðferð persónuupplýsinga hér

Bóka tíma í lespróf

Til þess að bóka tíma í lespróf þarf að fylla út formið hér að neðan. Haft verður samband við þig með næsta lausa tíma.

Lespróf

Samskipti kunna að vera vistuð í gagnagrunni okkar. Sjá nánar um meðferð persónuupplýsinga hér

Sparaðu þér sporin!

Núna getum við sótt bílinn og skilað honum skoðuðum heim eða í vinnuna á höfuðborgarsvæðinu. 2.300 kr. bætast við skoðunargjaldið.

Þú getur pantað skutl með því að fylla út formið hér að neðan.

Panta skutl