Neysluveitur eru allar þær veitur nefndar þar sem aðflutt raforka kemur á lágspennu frá rafveitu. Dæmi um slíka veitu er raflögn og rafbúnaður í íbúðar- og iðnaðarhúsnæði, skólum, stofnunum o.fl.

Lögbundnar rafmagnsskoðanir á neysluveitum fyrir Mannvirkjastofnun

Frumherji sinnir lögbundnu rafmagnseftirliti fyrir Mannvirkjastofnun, en stofnunin hefur yfireftirlit með því að neysluveitur brjóti ekki í bága við ákvæði laga og reglugerða og ber ábyrgð á skoðun nýrra neysluveitna og reglubundnu eftirliti með neysluveitum í rekstri.

Þegar rafverktaki hefur lokið við raflögn í neysluveitu ber honum að tilkynna það til Mannvirkjastofnunar. Stofnunin ákveður hvort viðkomandi raflögn fer í skoðun hjá skoðunarstofu. Mannvirkjastofnun lætur einnig skoða eldri raflagnir í úrtaki ár hvert. Þessar skoðanir eru fjármagnaðar af Mannvirkjastofnun.

Rafmagnsskoðun á neysluveitu fyrir einkaaðila og fyrirtæki

Ef ný raflögn hefur ekki verið valin til skoðunar hjá Mannvirkjastofnun getur eigandi engu að síður óskað eftir skoðun beint hjá Frumherja. Einnig getur fasteignaeigandi óskað eftir skoðun á eldri raflögn vilji hann fullvissa sig um að ástand hennar sé viðunandi. Eigandi fasteignar ber kostnað af skoðuninni.

 

2021-03-04 21:23:24